Margit Pensa

Olen Margit Pensa, pärandiuurija, linahuviline. Traditsioonilise lina käsitöö juurde jõudsin TÜ Viljandi 


Kultuuriakadeemias pärandtehnoloogia erialal õppides. Õpingute käigus hakkas mind üha enam
huvitama lina olemus ning sain teada, et linane lõng kedratakse kiulina kiust, mitte lihtsalt linakiust.
Sellest hetkest alates algas minu lina-teekond.
Pean ütlema, et mul oli alustades palju õnne sest minu mentoriteks olid pärandoskajad, inimesed kes
on oma oskused saanud otse oma vanematelt. Me teame, et pikk ühiskondliku korra muutuse aeg
katkestas silla päritud pärandi edasikandmisel. Paljusi oskusi tuleb ellu äratada raamatute abil, mitte 
esivanemate näpunäidete järgi. Omandasin väärtuslikke oskusi ja teadmisi linaharimisest,
ketramiseks ettevalmistamise ja ketramise osas. Käsitööoskust ei ole võimalik praktiseerida ilma
käelise tegevuseta. Ülestäheldatud kirjelduste paremaks mõistmiseks taaselustasin tööprotsessid.
2016. aastal valmis uurimustöö "Lina käsitsitöötlemise tehnoloogia 20. sajandi esimesel poolel Eestis
ja selle taasesitlus", mis võtab kokku ja kirjeldab linatöötlemisega seotud protsesse. Toormaterjali
saamiseks on erinevaid viise, mina olen valinud teekonna algusest lõpuni ise omal käel kõik
protsessid läbi teha, nagu ka minu küsitletavad pärandikandajad on öelnud: ``Perenaine valib ise
omale need õiged varred ja töötleb ise, et ketruseks kiu ettevalmistus saaks kõige parem``.
Olles läbi praktikate oma teadmiste pagasit suuresti täiendanud, olen teinud linateemalisi koolitusi ja
demoüritusi. Ilmunud on film "Käsitöömeistrid 2021 – Linatöö". 2022.aastal toimus koostöös Eesti
Rahvakunsti ja Käsitöö Liiduga korraldatud "1ruutmeeter lina" üle-Eestiline projekt, mis lõppes
sügisel linaseminariga. 2023. aastal toimus näitus "Põhjamaa siid".
Pakun teadus-praktilist kiulina koolitust. Teooria tugineb Eesti etnograafilisele ja isiklikule
täienduurimusele, mida rakendan praktikasse. Koolituse läbiviimisel tagan toormaterjali ja
töövahendite olemasolu.