Rutt Veide

Rutt toimetas pikka aega hotellinduse maailmas, kuid käsitöö ja meisterdamine on teda saatnud juba lapsest saati.
Viimased aastad on pühendatud sisekujunduse- ja restaureerimisealastele õpingutele (sinna kuulub nii mööblirestaureerimine kui ka puitehitiste ja viimistluskihtide restaureerimine).
Vähesed vabad hetked kuuluvad matkamisele, eriti mägedes.