Maarja Koppelmaa

Maarja Koppelmaa on tisleri ja metallehistöö haridusega vormsilane, töötanud koolis puutöö- ja kunstiõpetajana ning hetkel Haapsalu Kutsehariduskeskuses tisleri erialal õpetaja, Vormsil meisterdusringi ning Oru koolis taaskasutus- ja metallitöö ringi juhendaja. Omandab Tallinna Ülikoolis töö-ja tehnoloogiaõpetuse aineõpetaja magistrikraadi.
Armastab käsitööd sellest ajast saadik, kui ennast mäletab ja oskab kasutada eri materjale alates puidust kuni metallini. Tegeleb palju taaskasutusega, erinevate materjalide lõpuni ärakasutamise ja väärtustamisega. Vormsi pärimuse huviline.