27.-28.05 11:30-19 Juurekorvi punumise õpipäevad Margus Rebasega

Kavas:
Sissejuhatus. Korvipunumise traditsioonid. Korvitüübid, erinevad tehnikad,
punumiseks vajalikud tööriistad ja abivahendid. Kohaliku korvipunumise traditsiooniga tutvumine Vormsi Talumuuseumi kogudes olevate korvide näitel. Erinevate puu- ja põõsaliikide tutvustus, nende sobilikkus ja kasutamisvõimalused korvide või muude punutiste valmistamisel - toomingas, pajuliigid, pihlakas, kuusk, mänd, kadakas jne - võsa, oksad ja juured.

„Esimene retk METSA”. Koolituse praktiline osa algab juurte kogumisega loodusest.

Männi ja kuuse juurte puhastamine, sorteerimine ja ettevalmistamine punumiseks. Tööriistad, abivahendid, töövõtted.

Korvirõngaste ja sõrestiku valmistamine. Erinevad rõngaste kinnitamise võimalused. Sõrestiku valmistamine – töövõtted ja korvile vormi andmine. Rõngaste kinnitamine omavahel - tehnika, materjali valik, töövõtted.

Korvi punumise alustamine. Juurte leotamine, lõikamine, lõhestamine.

Teine retk METSA. Juurte kogumine. Koorimine, puhastamine, lõhestamine, sorteerimine ja punumine.

Näitused: 
1. Korvipunumisalane kirjandus. 
2. KORVID- ülevaade erinevatest korvitüüpidest, punumistehnikatest, materjalidest.

Juhendab Margus Rebane.

Registreerumine ja info (ka Vormsi kohta): siilike36@gmail.com
Tase: algajad ja edasijõudnud
Koht: Vormsi talumuuseum
Maksumus: 130.- (sisaldab juhendamist, materjale, muuseumi sissepääsu, kohvi)
Kaasa: töökindad, nuga, aiakäärid

Toetavad: